Pressupost sondeig

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Tot tipus d'assaigs de camp, mitjançant dues màquines de sondeig (Tecoinsa TP-30 i Rolatec). Assaigs penetromètrics, calicates i assaigs de permeabilitat.

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, pot seleccionar su municipi.

Principals poblacions

Barcelona


Todas las poblaciones de Barcelona

Girona


Todas las poblaciones de Girona

Lleida


Todas las poblaciones de Lleida

Tarragona


Todas las poblaciones de Tarragona

Mallorca


Todas las poblaciones de Mallorca

Menorca


Todas las poblaciones de Menorca

Eivissa


Todas las poblaciones de Eivissa

Formentera


Todas las poblaciones de Formentera

Tipus de pressupostos

Estudi geotecnic

Auscultació

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía